Výroba kontajnerových stojísk Rača (Žarnovická ul., Cigeľská ul.)