Rekonštrukcia interiéru solárneho štúdia Forever Sun, Špitálska ul., Bratislava