Rekonštrukcia interiéru reštaurácie TUNEL Grill&Bar, Dunajská Streda