Návrh interiérového riešenia – Vizualizácia (Dunajská Streda)