Návrh interiérového riešenia bytu– Vizualizácia, Ružový Háj (Dunajská Streda)