Dokončenie holopriestorov, obkladanie a maľovanie schodísk – polyfunkčná budova Bratislava – Staré Mesto