Dokončenie holopriestorov – kúpeľní – Rodinný dom v Tomášove