Dokončenie holobytov do luxusného štandardu – Bratislava Staré Mesto